QC

Ashine har alltid åtagit sig att tillhandahålla produkter av hög kvalitet till sina kunder, och kvalitetskontroll spelar en viktig roll för att uppnå målet.
Kvalitetskontrollen går från produktionsprocessen till icke-produktionsprocessen för varje verktyg.

För att säkerställa en stabil och konsekvent produktkvalitet har Ashine satt strikta krav på kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll är en integrerad del av produktionen och främjar kvalitetskonsistens mellan produkter och produkter och konsistensen mellan Ashine och dess kunder. Hög kvalitet är garantin eftersom varje produktprocess går igenom kvalitetskontroller under varje produktionsaspekt.